Bausch oklüzyon kağıtları Arti-Check® mikro ince 40μ


40µ kalınlığında olan Bausch oklüzyon kağıtları, iki taraflı sıvı boya maddelerle kaplı son derece ince ve yırtılmaya karşı dayanıklı kağıtlardır. Bu incelik özelliğile bu kağıtlar, son derece hassas işaretleme karakterine sahiptir. Böylece hatalı temasların önüne geçilir. Sıvı boya maddelerle sağlanan kaplama, bütün oklüzal temasların veya girişimlerin belirgin biçimde gösterilmesini sağlar. Örneğin altın, seramik, cilalanmış metal yüzeyler veya plastikler gibi kontrolü zor, nemli okluzal yüzeylerde bile bir sorun ortaya çıkmaz.
Sıvı boyar maddelerle sağlanan özel renk katmanı, boyar madde ile doldurulmuş çok sayıda mikro kapsülden oluşur. Kapsüller, hafif bir çiğneme basıncında bile patlar ve rengin belirgin biçimde görünmesini sağlar. Bu boyar maddeninde bir özelliğide içinde bulunan renk kendini yenileyebiliyor, ve böylece bu kağıt defalarca kullanılabilinir.

Mikro ince Bausch oklüzyon kağıtları, özellikle iki renkli statik veya dinamik oklüzyonun gösterilmesi için uygundur. İlk adımda denge oklüzyonu (statik oklüzyon), kırmızı olarak test edilebilinir ikinci adımda artikülasyon oklüzyon (dinamik oklüzyon) mavi olarak test edilebilinir.Tabiki renklerin sırasını isteğinize göre uygulayabilirsiniz.

Bausch oklüzyon kağıtları mikro ince 40µ, atnalı şeklinde de mevcutdur. Atnalı şeklinde kağıtlar forsepsinde uygulanabilinir. Bütün atnalı biçimli kağıtlar, tek elle rahatça alınma olanağı sağlayan plastik disperserlerde teslim edilir.

Kullanıcı, hangi tarafın çiğneme tarafı olarak tercih edildiğini hemen anlar. Özellikle, genelde bilaterel balanslı oklüzyona yönelik total protezler üzerindeki oklüzyon testinde bütün temasların dengeli ve eşit gösterimi her zaman istenen bir husustur.

Kullanılan plaklarda mesela bütün dişkemerinin temasları aynı anda görülebilir ve ayarlanılabilir. Bausch nal biçimli kağıtları, bu konuda ve özellikle nemli plastik yüzeylerdeki temasların testinde büyük ve önemli bir kolaylık sağlar.

Ambalaj:
Kitapçık paket
Kitapçık paket
Yaprak paket
Yaprak paket
Dispenserli rulo
Dispenserli rulo
Dispenserli rulo
Dispenserli rulo
Dolum paketi
Dolum paketi
Dolum paketi
Dolum paketi

Ambalaj:
Plastik dispenser at nalı biçimli
Plastik dispenser at nalı biçimli
Kitapçık paketi düz
Plastik dispenser at nalı biçimli
Şerit paket (hazırlanmış)
Şerit paket (hazırlanmış)
Şerit paket (hazırlanmış)100 x 70 mm
100 x 70 mm
16 mm genişliğinde
16 mm genişliğinde
22 mm genişliğinde
22 mm genişliğinde
16 mm genişliğinde
16 mm genişliğinde
22 mm genişliğinde
22 mm genişliğinde
İçerik:
200 şerit
200 şerit
100 yaprak
100 yaprak
15 m
15 m
10 m
10 m
15 m
15 m
10 m
10 m

İçerik:
150 yaprak
150 yaprak
200 şerit
150 yaprak
200 şerit
200 şerit
200 şerit
Renk:
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı

Renk:
Mavi
Kırmızı
Mavi /Kırmızı
Mavi /Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Mavi /Kırmızı
Sipariş No.:
BK 09
BK 10
BK 11
BK 12
BK 13
BK 14
BK 15
BK 16
BK 1013
BK 1014
BK 1015
BK 1016

Sipariş No.:
BK 17
BK 18
BK 80
BK 81
BK 61
BK 62
BK 63

calergmini
NUMUNE
Ürünlerimizden numune almak için buraya tıklayın.