Kalka artykulacyjna Bauscha
Arti-Check® super cienka 40μSuper cienkie kalki artykulacyjne Bauscha 40μ są wytrzymałe na zerwanie i obustronnie pokryte roztworem barwnika. Kalki te niezwykle precyzyjnie odtwarzają kontakty zwarciowe dzięki niewielkiej grubości materiału. Dodatkowo ich niewielka grubosć zapobiega powstawaniu rozmazanych i nieczytelnych punktów kontaktu zwarciowego. Specjalna warstwa ciekłego barwnika umożliwia wyraźne zaznaczenie wszystkich prawidłowych kontaktów lub przeszkód zwarciowych.

Kalka 40μ pozostawia prawidłowy ślad również na powierzchniach wilgotnych od śliny, złotych, porcelanowych, wypolerowanych powierzchniach stopów metali i tworzyw sztucznych. Specjalna warstwa ciekłego barwnika składa się z wielu małych mikrokapsułek, które nasączone są barwnikiem. Pod naciskiem niewielkich sił żucia mikrokapsułki pękają i barwnik osadza się wyraźnie na kontrolowanych powierzchniach. Możliwe jest również kilkukrotne użycie, ponieważ barwnik regeneruje się.

Super cienkie kalki okluzyjne Bauscha nadają się szczególnie do kontrolowania zwarcia statycznego i dynamicznego w dwóch kolorach. W pierwszym etapie kontroluje się centryczne punkty zwarciowe kolorem czerwonym, a następnie ekscentryczne punkty zwarciowe kolorem niebieskim. Oczywiście kolejność zastosowania kolorów zawsze można zamienić.

Kalki artykulacyjne Bauscha super cienkie 40μ są wytrzymałe na zerwanie, pokryte obustronnie roztworem barwnika. Kalki te niezwykle precyzyjnie odtwarzają punkty kontaktowe dzięki niewielkiej grubości materiału. Dzięki temu unika się powstawania wadliwych i rozmazanych punktów kontaktowych.

Specjalna warstwa ciekłego barwnika umożliwia wyraźne zaznaczenie wszystkich okluzyjnych punktów kontaktowych lub przeszkód. Również trudne do kontroli powierzchnie wilgotne od śliny jak np. złote, porcelanowe, wypolerowane powierzchnie stopów metali i tworzyw nie stanowią żadnego problemu. Specjalna warstwa ciekłego barwnika stanowi wiele małych mikrokapsułek, które nasączone są barwnikiem. Już pod naciskiem niewielkich sił żucia mikrokapsułki pękają i barwnik osadza się wyraźnie na kontrolowanych powierzchniach. Możliwe jest również kilkakrotne użycie, ponieważ barwnik regeneruje się.

Super cienkie kalki okluzyjne Bauscha nadają się szczególnie do przedstawiania statycznej i dynamicznej okluzji w dwóch kolorach. W pierwszym etapie kontroluje się centryczne punkty kontaktowe (okluzja statyczna) kolorem czerwonym, a następnie punkty ekscentryczne (okluzja dynamiczna) kolorem niebieskim. Oczywiście kolejność zastosowania kolorów można zamienić.

Kalki artykulacyjne Bauscha super cienkie 40µ wystepują też kształcie podkowy. Kalki wycinane na wykrojniku można bardzo łatwo aplikować bez stosowania pincety lub specjalnego widelczyka zgryzowego. Wszystkie kalki podkowiaste oferowane są w plastykowych pudełkach, które umożliwiają łatwe wyjmowanie kalki z opakowania.

Stosujący kalkę może natychmiast rozpoznać uprzywilejowaną stronę żucia. Jest to szczególnie przydatne przy kontroli okluzji w protezach całkowitych, które powinny być wykonane wg koncepcji obustronnego zrównoważenia okluzji.
Przy dopasowywaniu szyn nagryzowych niezbedne jest równoczesne zaznacznie kalką całego łuku zębowego.Kalki podkowiaste Bauscha są w tym przypadku niezwykle pomocne, szczególnie przy kontroli punktów kontaktowych na wilgotnych od śliny powierzchniach z tworzywa.

Opakowanie:
Opakowanie pasków
Opakowanie pasków
Opakowanie arkuszy 10x7 cm
Opakowanie arkuszy 10x7 cm
Opakowanie rolki o szerokości 16 mm
Opakowanie rolki o szerokości 16 mm
Opakowanie rolki o szerokości 22 mm
Opakowanie rolki o szerokości 22 mm
Opakowanie rolki o szerokości 16 mm
Opakowanie rolki o szerokości 16 mm
Opakowanie rolki o szerokości 22 mm
Opakowanie rolki o szerokości 22 mm

Opakowanie
Pojemnik plastykowy,kalka podkowiasta
Pojemnik plastykowy,kalka podkowiasta
Opakowanie pasków,kalka prostokątna
Pojemnik plastykowy,kalka podkowiasta
Opakowanie pasków(wstępnie wycięte)
Opakowanie pasków(wstępnie wycięte)
Opakowanie pasków(wstępnie wycięte)
Zawartość:
200 pasków
200 pasków
100 arkuszy
100 arkuszy
15m
15m
10m
10m
15m
15m
10m
10m

Zawartość
150 kartek
150 kartek
200 kartek
150 kartek
200 kartek
200 kartek
200 kartek
Kolor:
niebieski
czerwony
niebieski
czerwony
niebieski
czerwony
niebieski
czerwony
niebieski
czerwony
niebieski
czerwony

Kolor:
niebieski
czerwony
niebiesko czerwony
niebiesko czerwony
niebieski
czerwony
niebieski /czerwony
Artykuł nr:
BK 09
BK 10
BK 11
BK 12
BK 13
BK 14
BK 15
BK 16
BK 1013
BK 1014
BK 1015
BK 1016

Artykuł nr
BK 17
BK 18
BK 80
BK 81
BK 61
BK 62
BK 63

calergmini