Historia firmy Bausch

Firma Dr Jean Bausch GmbH & Co KG została założona w 1953 przez dwóch stomatologów - dr. Jeana Bauscha (1884 - 1966) oraz dr. Hansa Bauscha (1928 - 1998).
Po wojnie dr Hans Bausch, zachęcony przez swojego ojca, dr. Jeana Bauscha, stomatologa, również zaczął studiować stomatologię.
Podczas studiów dr Hans Bausch szczególnie zainteresował się seminarium profesora van Thiela dotyczącym okluzji, co spowodowało, iż dr Hans Bausch rozpoczął pracę nad barwnikami kolorującymi pozwalającymi na pozostawienie śladów również na mokrych zębach – będących wówczas absolutną nowością.
Nowy produkt - ARTYKULACYJNA KALKA Z PROGRESYWNYM ZABARWIENIEM BAUSCH - od razu został entuzjastycznie przyjęty przez środowisko dentystyczne.
Później, w latach 60-tych wprowadzone zostały super cienkie kalki artykulacyjne, a następnie w latach 70-tych do gamy produktów zostały dodane ultra cienkie folie, a w latach 80-tych farba do kontroli punktów kontaktowych ARTI-SPOT.

DentalNavigator to interaktywna aplikacja, która może być wykorzystana przez dentystę, w celu wyjaśnienia pacjentom różnych metod leczenia. Dzięki wykorzystaniu nowego iPad2 firmy Apple wraz z przewodem HDMI aplikację można wyświetlać na dużym ekranie podłączając monitor lub projektor w celu przeprowadzenia prezentacji. Cechą szczególną aplikacji są interaktywne animacje 3D w czasie rzeczywistym, które mogą być sterowane za pomocą ekranu dotykowego. Ludzka czaszka może być obracana o 360 stopni, a obraz może być powiększany lub zmniejszany za pomocą innowacyjnego zoom iPad co ułatwia obserwowanie ruchu szczeki i kłykci potylicznych. DenalNavigator zbudowany jest z części, które obejmują sekcje takie jak kontrola zgryzu, implantologia oraz interaktywny ruch żuchwy. Wysokiej jakości, animowane filmy 3D wyjaśniają użycie aplikacji oraz produktów.Unbenannte SeiteUnbenannte Seite

My Great Web page